top of page

TESTIMONIAL

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการของเรา

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

"ขอขอบคุณทางบริษัท ABS ในความเป็นมืออาชีพ เชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทำให้รายงานประมาณการคณิตศาสตร์ประกันภัยโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน และรายงานการประเมิน มีความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณอาจารย์ Tommy และทีมงาน ABS ทุกคน"

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) (00001).png

บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

"ทีมงาน ABS ให้บริการกับทางบริษัทฯ ด้วยความเป็นมืออาชีพ ซึ่งทาง ABS สามารถคำนวณข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะและประเภทธุรกิจของ

บริษัทฯ   และยังมีการตอบสนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็วและทันต่อเวลา ทางบริษัทฯ รู้สึกขอบคุณ และมีความประทับใจในการให้บริการของทีม ABS ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงครับ"

บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่).png

บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์  จำกัด (สำนักงานใหญ่)

"ทางบริษัท แกรนด์เอเชีย จำกัด และ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) มีความพอใจเป็นอย่างยิ่งในการใช้บริการคำนวณ TFRS9 ของบริษัท ABS และขอขอบคุณทีมงานทุกคนของบริษัท ABS ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งยังให้คำตอบกับผู้สอบบัญชีได้อย่างชัดเจน มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ทางบริษัทฯ จึงขอขอบพระคุณทีมงานเป็นอย่างสูงค่ะ"

บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์  จำกัด (สำนักงานใหญ่) -1.jpg

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

"บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด(มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับทางบริษัท ABS และขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมกันทำงานกันอย่างเป็นมิตร มีความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ทำให้การทำงานในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณมากค่ะ"

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) -2.png

บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

"TFRS9 เป็นมาตรฐานทางการเงินที่ใหม่และเริ่มใช้ปีแรก ในฐานะผู้ประสานงานเรื่องข้อมูลทางลูกหนี้เพื่อให้ ABS ทำการคำนวณ ECL ซึ่ง ABS ประสานงานและยอมรับฟังความเห็น ข้อมูลที่บริษัทและ ผู้สอบบัญชีแจ้งว่าควรทำการปรับปรุงส่วนไหนบ้างซึ่ง  ABS ได้ทำการแก้ไข และปรับปรุงได้ตามกำหนดเวลา"

บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่).png

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) และบริษัทในเครือ.png

"บริษัทของเรารู้สึกประทับเป็นย่างยิ่งในการให้บริการของพนักงาน ABS ทุกคน ในการทำงานร่วมกันในครั้งนี้มีการประสานงานอย่างเป็นกันเอง พนักงานพูดจาสุภาพ และสามารถติดต่อได้ง่าย รวมไปถึงหนักงานในบริษัทมีมารยาทดีทุกคน การคำนวณรวดเร็วและทันเวลา อีกทั้งงานที่ได้รับยังมีคุณภาพดี ได้สมกับที่เป็นทีมงานมืออาชีพ"

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

"บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด(มหาชน) ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้การบริการทั้ง การประสานงาน การจัดทำเล่มรายงานของทางบริษัท และการตอบข้อซักถามต่างๆ ของทางผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีและครบถ้วน ทำให้การทำงานในงานนั้นๆสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี ทันเวลาและมีคุณภาพค่ะ"

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่).png

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  [สาขาที่ 2]

"บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ABS ที่รับฟังเหตุผลของทางบริษัท และปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญในการคำนวณ TFRS9 ซึ่งทางบริษัทฯ เข้าใจว่าแต่ละบริษัทที่เข้ามาใช้บริการบริษัท ABS นั้นมีลักษณะธุรกิจแตกต่างกันออกไป แต่บริษัท ABS ก็สามารถคำนวณให้เข้ากับลักษณะของบริษัทฯได้อย่างมีคุณภาพและประทับใจมากครับ"

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  [สาขาที่ 2].jpg

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)

"บริษัทฯ ขอขอบคุณทีมงานABS ที่มีความเป็นมืออาชีพ รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า แก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือ รวมทั้งการชี้แจง และตอบข้อซักถามของผู้สอบบัญชี และได้รับรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทีมงานมีความเป็นกันเอง พูดจาสุภาพและติดต่อง่าย บริการเยี่ยมมากค่ะ"

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่).jpg

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

"ขอขอบคุณทีมงานของ ABS  ที่ทำงานกันเป็นมืออาชีพทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประสานงานข้อมูลจนถึงการจัดรายงาน สามารถให้คำปรึกษาในทุกประเด็นอย่างชัดเจน ให้ความรู้ และตอบข้อซักถามจนเข้าใจครบถ้วน ตอบสนองความคาดหวัง ทั้งด้าน       ความรวดเร็วและคุณภาพงาน บริษัท และกลุ่มกิจการในเครือจึงมีความมั่นใจและพอใจเป็นอย่างสูงในการใช้บริการครั้งนี้ค่ะ"

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)2.jpg

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

"บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ประทับใจในการทำงานของทีมงาน ABS เป็นอย่างยิ่งค่ะ ด้วยประสบการณ์การในทำงานและ การประสานงานที่รวดเร็วและทันเวลา รวมถึงการให้คำแนะนำถึง ที่มาที่ไปของตัวเลขในรายงานได้อย่างละเอียดชัดเจนอีกทั้งยังมีการช่วยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ"

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) และบริษัทในเครือ.jpg

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

“บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากในการใช้บริการ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่ บริษัท ABS นั้นมีการทำงานที่เป็นระบบ และรวดเร็ว ทั้งทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพและการให้บริการที่ดี ผู้สอบบัญชีมีความเชื่อและยอมรับในข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินให้สมบูรณ์และตรงตามความต้องการ ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ"

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่).jpg

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

“ทางบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอขอบคุณที่ทาง ABS ที่ได้ให้ความร่วมมือและได้ช่วยประสานงานต่างๆ ซึ่งในทางบริษัท ABS ได้ให้การช่วยเหลือด้านการตอบข้อซักถามกับทางผู้สอบบัญชี โดยทางบริษัทของท่านทำให้ชิ้นงานที่บริษัทของเราต้องการประสบความสำเร็จลุล่วงออกมาได้ด้วยดีค่ะ”

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่).png

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

"บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) มีความประทับใจในการให้บริการการประเมินของทางบริษัท ABS ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการตอบในข้อซักถามต่างๆ แก่ผู้สอบบัญชีได้อย่างต่อเนื่อง มีความรวดเร็วในการออกรายงาน  การประสานงานของ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และที่สำคัญคุณภาพงานจากทีมงานมืออาชีพ เป็นที่พึงพอใจมากๆ ค่ะ"

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่).jpg

บริษัท พรอมท์นาว จำกัด (สำนักงานใหญ่)

"ทางบริษัท พรอมท์นาว จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือมากมาย และความช่วยเหลือในด้านการชี้แจงข้อมูลต่างๆ และได้รับคำปรึกษาที่ดีจากทางบริษัท ABS ตั้งแต่เริ่มการคำนวณจนถึงการออกเล่มรายงานได้อย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณสำหรับการให้บริการและความช่วยเหลือต่างๆ มาใน ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ"

บริษัท พรอมท์นาว จำกัด (สำนักงานใหญ่)2.png

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

บริษัทขอขอบคุณทางทีมงาน ABS ที่เป็นที่ปรึกษา และแนะนำการปฎิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS9  ซึ่งทางทีมได้แนะนำและตอบข้อสงสัยให้กับบริษัทรวมถึงผู้สอบบัญชี ความน่าเชื่อถือของทีม ABS ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และใช้อ้างอิงในการบันทึกบัญชีได้ โอกาสหน้าจะเลือกใช้บริการของทาง ABS อีกค่ะ

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (สำนักงานใหญ่).jpg

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

"บริษัทขอขอบคุณทีมงานทุกท่านของ ABS ที่ได้สร้างความประทับใจในทุกขั้นตอนของการทำงาน เริ่มตั้งแต่การเริ่มติดต่อประสานงานกับทางบริษัท การติดตามงาน การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำช่วยเหลือ รวมไปถึงการชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้สอบบัญชี และสุดท้ายนี้ทางบริษัทได้รับรายงานครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่ตกลงกันไว้"

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่).png

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

"ทางบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชฟน) มีความพอพึงพอใจและประทับใจนักคณิตศาสตร์พร้อมทีมงานที่ให้บริการ ทั้งในแง่ของคุณภาพ ความรวดเร็ว การตอบข้อซักถาม และผู้สอบบัญชีด้วยความเข้าใจและสุภาพ อธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย และเนื้อหาครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างมาก ขอบคุณค่ะ "

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่).jpg

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

"TFRS9 เป็นมาตรฐานฉบับใหม่ของประเทศไทย ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนักบัญชีเองถึงแม้ว่าจะได้รับการอบรมมาแล้ว แต่ก็ยังไม่มีความชำนาญพอในการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งมีทีมงานที่เข้าใจ มีประสบการณ์ และชำนาญในด้านการคำนวณที่ดี บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทีมงานคณะที่ปรึกษาของบริษัท ABS"

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่).png

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

"ทางบริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมงานกับบริษัท ABS นั้นสามารถรับรู้ได้ถึงความเป็นมืออาชีพ มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ และการได้รับผลงานที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ รวมไปถึงการตอบคำถาม ข้อสงสัยก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทฯ ก็เลือก ABS ในทุกมาตรฐานที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการคำนวณ"

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่).jpg

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

"บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา ABS เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้บริการอย่างมีคุณภาพ และได้รับงานที่มีคุณภาพ ด้วยการบริการของบริษัท ABS ที่มีความรวดเร็วและได้งานที่ทันต่อเวลา อีกทั้งยังมีการบริการที่ปฏิบัติต่อบริษัทด้วยความสุภาพเสมอมาครับ"

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่).png

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

"บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด(มหาชน) ขอพระคุณขอบคุณทีมงานบริษัท ABS ทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประสานงานในการจัดทำรายงานอย่างรวดเร็ว และทางบริษัทฯ มีความพึงพอใจสำหรับบริการและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือต่างๆ จาก ABS ในการบริการและการตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับ TFRS9 ค่ะ"

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่).png

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) 

“บริษัท บริหาร และพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการให้บริการของ ABS ทางบริษัทได้ให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอนการให้บริการ รวมถึงมีความเต็มใจในการช่วย Support ข้อมูลและตอบคำถามกับ Auditor ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกค่ะ"

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่).png

บริษัท สมาร์ท เวท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

"จากที่ใช้บริการของบริษัทABS นักคณิตศาสตร์พร้อมทีมงานได้ให้บริการอย่างดีเยี่ยมทั้งในแง่ของคุณภาพและความรวดเร็ว เนื้อหาครบถ้วนอย่างมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ มีความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างมาก ทางเรามีความพึงพอใจและประทับใจในบริการมาก และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ"

บริษัท สมาร์ท เวท จำกัด (สำนักงานใหญ่).jpg

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

"ขอบคุณทีมงาน ACTUARIAL BUSINESS SOLUTIONS (ABS) เป็นอย่างมาก  ที่ได้ทำงานและได้ให้คำปรึกษาอย่างเป็นมืออาชีพมากๆ  และทางบริษัทได้มีการติดตามงานได้เป็นอย่างดียิ่ง  และผู้สอบบัญชีมีความเชื่อมั่นในข้อมูลที่ทาง ABS  ทำให้การปิดงบการเงินเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ  ทั้งนี้ทางบริษัทขอบคุณอาจารย์ทอมมี่และทีมงาน ABS  ทุกๆท่าน"

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่).jpg

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

"ทางบริษัท ถิรไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับทางทีมงานของ ABS ซึ่งทุกๆท่านให้ความร่วมมือและมีการให้บริการที่ดีมากได้สมกับเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะการออกรายงานให้บริษัทของเราได้ทันเวลาตามที่บริษัทต้องการตามกำหนด ทั้งนี้บริษัทรู้สึกประทับใจที่ได้ร่วมงานกับทางบริษัทของท่านมากค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ"

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่).jpg

บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์ โค้ทติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

"ขอขอบคุณทาง ABS ที่ดำเนินการจัดทำรายงานประมาณการคณิตศาสตร์ประกันภัย TAS19 และรายงานการประเมิณผลขาดทุนด้านเครดิต TFRS9 ให้กับบริษัท CTS จากการร่วมงานกันบริษัทได้รับบริการจากทีมงานของ ABS เป็นอย่างดีทุกครั้ง ขอให้รักษาความเป็นมาตรฐานในการทำงานที่ดีแบบนี้ตลอดไป และหวังว่าในการร่วมงานครั้งต่อไป CTS จะได้รับบริการที่ดีแบบนี้อีก"

บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์ โค้ทติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่).jpg

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด (สำนักงานใหญ่)

"บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด มีความประทับใจในการทำงานของทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่ง ด้วยการประสานงานที่รวดเร็ว และทันเวลา รวมถึงได้รับการช่วยเหลือจากทางบริษัท ABS ในการให้คำแนะนำถึงที่มาที่ไปของตัวเลขในรายงานได้อย่างละเอียดและชัดเจน และทางบริษัท ABS ยังให้การช่วยเหลือในการหาแนวทาง การแก้ไขปัญหาต่างๆ"

บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่).png

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล

"บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รู้สึกมีความประทับใจในการให้บริการการประเมินของทางบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทางบริษัทของท่าน มีความรวดเร็วในการออกรายงาน รวมถึงการประสานงานของเจ้าหน้าที่มีความพูดจาสุภาพและไพเราะ พร้อมทั้งเต็มใจตอบข้อซักถามทุกคำถามที่บริษัทสงสัยได้สมกับเป็นทีมงานมืออาชีพจริงๆ ค่ะ"

บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด (สำนักงานใหญ่).png

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

" หลังจากที่ทางบริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด ได้ใช้บริการบริษัท ABS ในการคำนวณ TFRS9  นั้น ทางทีมงานได้ให้คำแนะนำ และการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของข้อมูลเป็นอย่างดี มาตรฐานฉบับนี้มีเพียงนักคณิตไม่กี่รายที่รับคำนวณ ทางทีมงานบริษัท ABS เป็นบริษัทที่สะดวกในการติดต่อและบริษัทฯ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ"

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด (สำนักงานใหญ่).jpg

บริษัท ไอลิส อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

"จากที่ได้บริษัทเป็นผู้ดูแล ในเรี่องการการคำนวน และการตอบข้อซักถามของผู้สอบบัญชีด้วยอย่างดีเนื้อหาครบถ้วนอย่างมืออาชีพที่เชี่ยวชาญมากๆ มีความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างมาก บริษัทฯ มีความพึงพอใจและประทับใจในบริการมากค่ะ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ"

บริษัท ไอลิส อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่).png

บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

"ขอขอบพระคุณทางทีมงาน ABS ทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือและให้การบริการ และสามารถตอบทุกข้อซักถามที่ทางบริษัทสงสัยได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพ ทั้งในเรื่องการคำนวณ และการบริการด้านอื่นๆ  ทำให้การร่วมงานกับทางบริษัท ABS ในครั้งนี้ ทำให้บริษัทของเราได้รับรายงานที่มีความน่าเชื่อถือ สมบูรณ์และถูกต้องได้ทันตามเวลาค่ะ"

บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด (สำนักงานใหญ่).png

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

"บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทีมงานของบริษัท ABS ที่ได้ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงการติดตามงาน การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ รวมทั้งการชี้แจงข้อมูล และตอบข้อซักถามของผู้สอบบัญชี จนสุดท้ายได้รับรายงานครบถ้วนสมบูรณ์และรายงานออกมาบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้"

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ.jpg

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

"จากการที่ทางบริษัทได้ร่วมงานกับทางบริษัท ABS และได้ใช้บริการการคำนวณตาม TFRS9 ทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทีมงานจาก ABS ซึ่งทางทีมงานสามารถตอบโจทย์และให้ความเข้าใจของข้อมูล รวมถึงมีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้รวมไปถึงการให้บริการทุกส่วนงาน บริษัทรู้สึกประทับใจมากค่ะ และต้องขอขอบคุณมากๆ ค่ะ"

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่).png

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

"จากการที่ได้ใช้บริการบริษัท ABS มาจนตอนนี้ก็เข้าปีที่ 2 แล้ว ทางทีมงานบริษัท ABS มีความรวดเร็วในการคำนวณข้อมูล และทันเวลาหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากบริษัทฯ ไปแล้ว มีการติดตาม Report ตลอดเวลา การประสานงานกับทีมงานมีความเป็นกันเอง พูดจาสุภาพ ติดต่อง่าย บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทีมงาน ABS มา ณ โอกาสนี้ค่ะ"

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่).jpg

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

"รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกับทางบริษัท ABS และรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการของพนักงานทุกๆท่านที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจ และช่วยให้ทางบริษัทสามารถเคลียร์ปัญหาต่าง ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ของเรา รู้สึกขอบคุณ และประทับใจที่ได้ร่วมงานกับทาง ABS ในอนาคตทางบริษัทฯ ก็ยังคงวางใจที่จะใช้บริการบริษัทของท่านในลำดับถัดไป"

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่).jpg

บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

"ทางบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด(มหาชน) มีความมั่นใจในความที่เป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ ความมีชื่อเสียงในการคำนวณ TFRS9 ซึ่งทางบริษัท ABS ได้ให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ มากมาย ทำให้ผลงานที่ทางบริษัทฯ ของเราต้องการได้รับความถูกต้อง รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของผู้สอบบัญชีค่ะ"

บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่).png

บริษัท สินแพทย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

"ทาง บริษัท สินแพทย์ จำกัด มีความประทับใจในการให้บริการจากบริษัท ABS เป็นอย่างมาก บริษัท ABS มีทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการขอข้อมูลจนถึงการออกรายงาน มีความรวดเร็วในการคำนวณและออกรายงาน ตลอดจนเข้าใจความต้องการและความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี”

บริษัท สินแพทย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) (ในเครือ).png

บริษัท รอยัล สตีล อินดัสตรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

"จากที่ได้ใช้บริการของบริษัท ABS นั้น ในเรื่องรายงานประมาณการคณิตศาสตร์ประกันภัยโครงการผลประโยชน์พนักงาน และรายงานการประเมินตามมาตรฐาน TFRS9 ได้จัดทำมีความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ขอขอบคุณอาจารย์ Tommy และทีมงาน ABS เป็นอย่างสูง และคงมีโอกาสได้ประสานงานในการจัดทำรายงานในครั้งต่อไป"

บริษัท รอยัล สตีล อินดัสตรี จำกัด (สำนักงานใหญ่).jpg

บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

"จากที่ได้ใช้บริการของบริษัท ABS ได้ให้บริการอย่างดีเยี่ยม มีการให้บริการเป็นมืออาชีพ ตั้งแต่การประสานงานจนถึงการจัดรายงาน สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างชัดเจนทั้งในแง่ของคุณภาพ และความรวดเร็ว บริษัทฯ และกลุ่มกิจการในเครือจึงมีความมั่นใจ และพอใจเป็นอย่างสูงสำหรับการให้บริการของ ABS และขอขอบคุณที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับ ABS ครับ"

บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่).webp

กลุ่มบริษัทในเครือไทยซัมมิท

“บริษัทในเครือไทยซัมมิท ขอขอบคุณทางทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ประสานงานจัดทำรายงาน และสามารถตอบเคลียร์ข้อซักถามของทางผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี โดยทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้การทำงานสามารถสำเร็จลุล่วงได้ทันเวลาตามที่กำหนด อีกทั้งงานที่ได้ยังออกมามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพค่ะ"

logo-icon.png

บริษัท อะเคเชีย ไอ. ที. เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  จำกัด (สำนักงานใหญ่)

"TFRS9 เป็นมาตรฐานฉบับใหม่ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจวิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของนักคณิตศาตร์ประกันภัย ABS เป็นองค์กรที่ทำให้เรื่องที่เข้าใจยากเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไป และสามารถตอบโจทย์ทั้งการเตรียมข้อมูลในการคำนวณ หรือการให้ความรู้ ถือเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง"

บริษัท อะเคเชีย ไอ. ที. เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  จำกัด (สำนักงานใหญ่).png

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

"บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณทางทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่งที่ได้ประสานงาน ให้คำแนะนำ รวมถึงชี้แจงข้อมูลต่างๆในทุกๆด้าน รวมทั้งการตอบข้อซักถามที่ทางผู้สอบบัญชีรู้สึกสงสัยและต้องการคำตอบได้อย่างรวดเร็ว และได้มีการให้ความช่วยเหลือทางบริษัทอยู่ตลอดเวลา"

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่).jpg
bottom of page